Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,145

 Nghiên cứu tổng hợp và cố định enzyme mannanase trên bề mặt vi khuẩn đường ruột Lactobacillus plantarum dựa trên các promoter liên tục
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Minh; Thành viên:  Võ Công TuấnPhạm Thị Kim Thảo
Số: 2017-02-100 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Tổng hợp loại enzyme cố định góp phần tạo ra các sản phẩm thực phẩm giá trị sinh học cao như chất xơ hòa tan tốt cho hệ tiêu hóa
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn