Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,077,844

 Hiệu quả mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: Vol. 17, No. 3, 2019;Từ->đến trang: 50-52;Năm: 2019
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển qua đó tính toán hiệu quả kinh tế của mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 vụ đông xuân 2015-2016 trên diện tích đất chỉ trồng lúa vụ mùa do thiếu nước tưới tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Mô hình thực hiện trên diện tích 0,2 ha, năng suất bình quân của mô hình đạt 42.400 bắp tươi/ha. Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất, giải quyết việc làm và mang lại lợi nhuận cho người nông dân 31.675.000 đồng/ha chỉ sau 75 ngày gieo trồng. Mô hình có thể khuyến cáo nông dân áp dụng sản xuất trên đất trồng lúa nước vụ đông xuân không chủ động nước tưới tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
ABSTRACT
The study has evaluated the growth and development criteria, and estimated the economic efficiency of the model of sticky corn NU 66 in winter-spring crop of 2015-2016 on water shortage crop land in Nguyen Trai commune, Kon Tum district, Kon Tum province. The model was implemented on an area of 0.2 hectares with an average yield of 42,400 fresh corncobs per hectare. The model can adapt to climate change, making a contribution to the improvement of land use, job creation and profitability for farmers at 31,675,000 VND/ha only after 75 days growing. The model can advise farmers to apply production on irrigated winter-spring crop without irrigation water in Nguyen Trai commune, Kon Tum district, Kon Tum province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn