Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến cơ cấu cây trồng dài ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Vũ Bảo, Vũ Văn Khuê. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 394/2020. Trang: 3-9. Năm 2020. (Oct 30 2020 7:52AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Vũ Bảo, Vũ Văn Khuê. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: 393/2020. Trang: 42-49. Năm 2020. (Oct 30 2020 7:46AM)
[3]Bài báo: Hiệu quả mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 50-52. Năm 2019. (Jun 10 2019 8:16PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chuỗi cung ứng xoài tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh hòa. Tác giả: Nguyen Tan Hung, Ho Huy Cuong, Do Thi Ngoc, Pham Vu bao, Tran Quoc Dat, Nguyen Thi Hang Ni, Nguyen Phi Hung. Journal of Vietnam Agricultural science anh technology. Số: No.1(3)/2018. Trang: 98-102. Năm 2018. (Apr 16 2019 9:07AM)
[5]Bài báo: Kết quả xây dựng mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước vụ đông xuân tại xã Sa nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 39. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt tại thành phố Kon Tum - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Phi Hùng; ThS. Lê Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học công nghệ, Sở KH&CN Kon Tum. Số: 02/2016. Trang: 33-39. Năm 2016. (Jun 23 2016 2:09PM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến năng suất giống lạc LDH.01 trên đất cát và đất đen đá bọt bazan. Tác giả: Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Cái Đình Hoài, Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Hằng Ni, Trần Quốc Đạt, Phạm Vũ Bảo. Tạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn. Số: 12/2016. Trang: 56-61. Năm 2016. (Aug 29 2016 4:22PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất giống lạc LDH.10 trên đất phù sa và đất đen đá bọt Bazan. Tác giả: Hồ Huy Cường, Cái Đình Hoài, Nguyễn Trung Bình, Trương Thị Thuận, Đường Minh Mạnh, Nguyễn Phi Hùng. Tạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn. Số: 11/2016. Trang: 25-29. Năm 2016. (Jul 22 2016 3:29PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum – Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Lê Thi ̣ Thu Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7(104).2016. Trang: 26-30. Năm 2016. (Sep 15 2016 4:00PM)
[10]Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số giống sắn trên đất bán ngập thủy điện PleiKrông tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Thị Ngọc
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 12/2014. Trang: 113-117. Năm 2014. (Feb 20 2014 3:45PM)
[11]Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số giống sắn trên đất bán ngập thủy điện Ialy tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễnn Phi Hùng, Đỗ Thị Ngọc. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số: Tháng 12/2013. Trang: 162-167. Năm 2013. (Feb 20 2014 3:38PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu cơ cấu cây trồng thích hợp nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên đất bán ngập vùng lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Văn Mỵ, Nguyễn Phúc Hưng, Trần Quốc Đạt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 12/2012. Trang: 44-49. Năm 2012. (Jul 8 2013 8:21AM)
[13]Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số giống lúa trên đất bán ngập thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Thị Ngọc, Đặng Văn Mỵ, Nguyễn Phúc Hưng, Trần Quốc Đạt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn. Số: Tháng 6/2012. Trang: 27-34. Năm 2012. (Jul 8 2013 8:13AM)
[14]Bài báo: Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai phục vụ sản xuất tại tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng, Đào Ngọc Ánh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: Số 3(4)/2007. Trang: 28-32. Năm 2007. (Jul 8 2013 8:06AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn