Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Thành phố: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cây cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Cao Sơn. Thành viên: TS. Nguyễn Phi HùngThS. Trần Văn ChươngThS. Nguyễn Quang HòaThS. Cao Đình HảiThS. Trần Việt CườngThS. Nguyễn Thanh AnKS. Hà Thị Mai HươngKS. Lê Văn Khanh. Mã số: 134/KQNC-SKHCN. Năm: 2020. (Jun 4 2020 3:56PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Nguyễn Phi Hùng. Thành viên: 01. ThS. Thái Thị Bích Vân 02. ThS. Lê Thị Thu Trang 03. ThS. Nguyễn Quốc Hải 04. KS. Trần Quốc Đạt 05. ThS. Trần Quốc Hùng 06. ThS. Lê Thị Mỹ Châu. Mã số: KT0001. Năm: 2017. (Apr 16 2019 8:31AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.. Chủ nhiệm: Nguyễn Phi Hùng. Thành viên: 1. Lê Thị Thu Trang 2. Trương Thị Tú Trinh 3. Bùi Thị Ngọc Hân 4. Thái Thị Bích Vân. Mã số: Đ2015-08-07. Năm: 2016. (Apr 16 2019 8:44AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác thích hợp trên diện tích đất bán ngập ở khu vực lòng hồ thủy điện Ialy và PleiKrông huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum . Chủ nhiệm: Đồng chủ nhiệm. Thành viên: ThS. Đỗ Thị Ngọc; CN. Trần Đình Phúc; KS. Nguyễn Phúc Hưng; KS. Đặng Văn Mỵ; KS. Nguyễn Thị Dung.. Mã số: HĐNCKH29. Năm: 2012. (Feb 27 2015 9:38AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống lúa DR2 và thâm canh lúa DR2 trong sản xuất tại các địa phương vùng đông Trường Sơn, tỉnh Kon Tum.. Chủ nhiệm: Ban chủ nhiệm dự án. Thành viên: . Mã số: DANTMN. Năm: 2004. (Feb 27 2015 10:12AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại xã vùng cao Đăk Sao, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.. Chủ nhiệm: Ban chủ nhiệm dự án. Mã số: DANTMN. Năm: 2002. (Feb 27 2015 10:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn