Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nuôi cấy mô
Ngành: Khác
 2015 Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Kinh tế hộ, trang trại
Ngành: Khác
 2014 Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Công nghệ sinh học trong trồng trọt
Ngành: Khác
 2014 Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Trồng trọt đại cương
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn