Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,163

 Kết quả tuyển chọn một số giống sắn trên đất bán ngập thủy điện Ialy tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễnn Phi Hùng, Đỗ Thị Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Số: Tháng 12/2013;Từ->đến trang: 162-167;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hàng năm, tại vùng hồ Ialy việc điều tiết nước để phát điện gây bán ngập khoảng 3.206,4 ha đất sản xuất. Đất bán ngập thủy điện Ialy có độ phì cao, thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, ẩm độ đất vụ xuân hè (từ tháng 2 - 4) thường cao hơn so với các khu vực khác thuận lợi cho canh tác các loại cây ngắn ngày. Trên đất bán ngập, nông dân đã canh tác sắn, đậu đỗ, lúa, ngô... chỉ 1 vụ/năm nên hiệu quả kinh tế còn thấp. Trong 2 năm 2009 và 2010, nghiên cứu xác định các giống sắn phù hợp trên đất bán ngập Ialy tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã xác định 3 giống SM937-26, KM98-7 và KM227 có hàm lượng tinh bột bình quân sau 8 tháng trồng đạt trên 25,0%; năng suất thực thu của 5 giống SM937-26, KM98-1, KM98-7, KM98-5 và SM2075-18 bình quân đạt từ 31,9 – 33,9 tấn/ha, tương đương so với giống đối chứng KM94 trong cùng điều kiện canh tác. Hai giống SM937-26 và KM98-7 có thể bố trí xây dựng công thức luân canh, xen canh trên đất bán ngập thủy điện Ialy để tăng hiệu quả kinh tế.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn