Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,487

 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống lúa DR2 và thâm canh lúa DR2 trong sản xuất tại các địa phương vùng đông Trường Sơn, tỉnh Kon Tum.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Ban chủ nhiệm dự án; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: DANTMN ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Nông lâm ngư
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn