Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,255

 Nghiên cứu xác định cơ cấu cây trồng trên đất lúa một vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm:  Nguyễn Phi Hùng; Thành viên:  01. ThS. Thái Thị Bích Vân 02. ThS. Lê Thị Thu Trang 03. ThS. Nguyễn Quốc Hải 04. KS. Trần Quốc Đạt 05. ThS. Trần Quốc Hùng 06. ThS. Lê Thị Mỹ Châu
Số: KT0001 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

+ Qua hai vụ sản xuất đã xây dựng được 2 mô hình thích hợp trên diện tích lúa đông xuân thiếu nước tưới mang lại hiệu quả kinh tế cao:


- Mô hình trồng ngô nếp Nù 66 cho hiệu quả kinh tế cao trên đất trồng lúa nước vụ đông xuân không chủ động nước tưới tại huyện Sa Thầy, Đăk Glei và thành phố Kon Tum. Năng suất ngô tươi đạt trung bình 43.094 bắp/ha (129,3 tạ bắp tươi/ha); lãi thuần trung bình đạt 48,9 triệu đồng/ha. Lãi thuần đạt cao nhất tại huyện Sa Thầy (70,88 triệu đồng/ha); mô hình tại huyện Đăk Glei cho lãi thuần thấp nhất (29,2 triệu đồng/ha). Về chất lượng, cấu trúc bắp đẹp, ngô luộc dẻo, mùi vị thơm ngon, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.


- Mô hình trồng giống bí đỏ hạt đậu F1 VN 179 cho hiệu quả kinh tế cao trên đất trồng lúa nước vụ đông xuân không chủ động nước tưới tại huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum. Năng suất bí đỏ tại Sa Thầy đạt trung bình 87,3 tạ/ha, lãi thuần đạt trung bình 17,1 triệu đồng/ha; tại thành phố Kon Tum năng suất đạt trung bình 79,3 tạ/ha, lãi thuần trung bình đạt 14,5 triệu đồng/ha. Về chất lượng, quả có hình dạng đẹp, thịt quả dày, màu vàng cam, dẻo, ngọt.


+ Trên diện tích lúa đông xuân thiếu nước tưới, trong điều kiện biên độ nhiệt ngày đêm lớn, giống đậu xanh ĐX208 ở giai đoạn cây con sinh trưởng rất kém, bị vi khuẩn gây hại nặng bộ rễ.


+ Đã xây dựng được quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch giống ngô nếp Nù 66 và giống bí đỏ hạt đậu F1 VN179 để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nước vụ đông xuân thiếu nước tưới ở tỉnh Kon Tum mang lại hiệu quả kinh tế cao.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn