Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,180

 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Phi Hùng; Thành viên:  1. Lê Thị Thu Trang 2. Trương Thị Tú Trinh 3. Bùi Thị Ngọc Hân 4. Thái Thị Bích Vân
Số: Đ2015-08-07 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

- Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại thành phố Kon Tum trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu hạn chế, thiếu vốn đầu tư và những cơ chế, chính sách mang tính đột phá là những nguyên nhân cơ bản làm cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học tại thành phố Kon Tum còn nhiều bất cập, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp.

- Các nhóm giải pháp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại thành phố Kon Tum:

+Về cơ chế, chính sách

+ Công tác tuyên truyền, vận động

+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Xây dựng, triển khai các đề án, dự án trọng điểm về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng CNSH trong nông nghiệp

+ Giải pháp tài chính

+ Phát triển quan hệ hợp tác


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn