Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,743

 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cây cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm:  ThS. Trần Văn Cao Sơn; Thành viên:  TS. Nguyễn Phi HùngThS. Trần Văn ChươngThS. Nguyễn Quang HòaThS. Cao Đình HảiThS. Trần Việt CườngThS. Nguyễn Thanh AnKS. Hà Thị Mai HươngKS. Lê Văn Khanh
Số: 134/KQNC-SKHCN ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Nông lâm ngư

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn