Nguyễn Thị Thúy Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,435

 
Mục này được 26510 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thúy Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/10/1985
Nơi sinh: Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Quê quán Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao I - Từ Sơn - Bắc Ninh tại Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Cử nhân Giáo dục Thể chất; Tại: ĐH TDTT Từ Sơn
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - Bằng B
Địa chỉ liên hệ: Hòa An, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0973757117
Email: thuyhang12.2008@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Tháng 12/2008 đến nay: Công tác tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn