Nguyễn Thị Trung Chinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,373

 
Mục này được 19818 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Trung Chinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/08/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Hóa học; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Chủ tịch công Đoàn khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Công nghệ Hóa học; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Hóa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Cao đẳng Công nghệ - 48 Cao Thắng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Vào trường Cao đẳng Công nghệ năm 2007, đến năm 2009 chính thức ký hợp đồng làm việc, hết tập sự năm 2010.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GỐM CORDIERIT LÀM VẬT LIỆU NỀN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHẾ TẠO BỘ XÚC TÁC XỬ LÝ KHÍ THẢI TRONG ĐỘNG CƠ Ô TÔ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trung Chinh. Thành viên: Nguyễn Thị Nguyên Nhi. Mã số: T2017-06-81. Năm: 2017. (Jun 12 2019 2:01PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng các bài thí nghiệm cơ bản về tính chất lý hóa của xi măng portland và vôi xây dựng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trung Chinh. Mã số: T2010-06-03. Năm: 2010. (Sep 6 2012 4:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo gốm cordierit từ cao lanh Hiệp Tiến dùng cho bộ xúc tác chuyển hóa khí thải ô tô. Tác giả: Nguyễn Thị Trung Chinh, Nguyễn Văn Dũng. Tạp chí hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 197-201. Năm 2017. (Nov 7 2017 9:09AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Recent advances in algae biodiesel production: From upstream cultivation to downstream processing. Authors: Guo YongYew, Sze YingLee, Pau LokeShow, YangTao, Chung LimLaw, Thi Trung ChinhNguyen, Jo-Shu Chang. Bioresource Technology Reports. No: 7. Pages: 100227. Year 2019. (Jun 12 2019 1:53PM)
[2]Article: Investigation of the relationship between bacteria growth and lipid production cultivating of microalgae Chlorella vulgaris in seafood wastewater,Energies 2019, volume12, 6/2019. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen, Pau Loke Show. Energies 2019. No: 12. Pages: 1-12. Year 2019. (Oct 2 2019 11:10AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thí nghiệm: Quá trình và thiết bị Truyền nhiệt, Thủy lực, Truyền chất, Hóa đại cương vô cơ, Hóa lý, Hóa học dầu mỏ, Công nghệ sản xuất chất vô cơ hữu cơ, Đồ án Công nghệ, Đồ án tốt nghiệp, thực tập kỹ thuật, thực tập chuyên môn.
Ngành: Hoá học
 2007 Sinh viên Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn