Nguyễn Tiến Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28991 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tiến Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/01/1989
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Xuân Hải-huyện Nghi Xuân-tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng; Tại: Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Vật liệu Xây dựng; Tại: National Taiwan University of Science and Technology
Dạy CN: Công Nghệ Kỹ Thuật Vật liệu Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 07 Đồng Trí 3- Liên Chiểu- Tp Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935864161
Email: nguyentiendung261@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/12/2012: Ký hợp đồng giảng dạy 1 năm chức danh: trợ giảng bô môn Vật liệu Xây Dựng- khoa Xây Dựng Cầu Đường- trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.
01/12/2013: Ký hợp đồng giảng dạy 3 năm chức danh: Giảng viên bô môn Vật liệu Xây Dựng- khoa Xây Dựng Cầu Đường- trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.
14/09/2015: Học thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu Xây Dựng tại National Taiwan University of Science and Technology.
14/09/2017: Hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại National Taiwan University of Science and Technology.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THUỘC TÍNH CƠ HỌC VÀ ĐỘ BỀN CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU TÁI CHẾ. Chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Dũng. Thành viên: Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hoàng Trí. Mã số: T2018-02-41. Năm: 2019. (Jun 6 2019 4:44PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng cốt sợi nhân tạo làm tăng cường độ chịu uốn của bê tông xi măng. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tiến Dũng. Mã số: T2013-02-CBT83. Năm: 2013. (Dec 22 2014 11:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá thuộc tính cơ học và độ bền của bê tông cốt liệu tái chế. Tác giả: Tien-Dung Nguyen. Vietnam Journal of Construction. Số: 57. Trang: 175-179. Năm 2018. (Jun 6 2019 4:41PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm bê tông hiệu suất cao sử dụng cốt liệu tái chế. Tác giả: Huynh Trong Phuoc1, Nguyen Tien Dung2, Ngo Si Huy3, Vo Duy Hai4.. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology, 2017, 12[121]. Số: 12. Trang: 121. Năm 2017. (Feb 23 2018 7:53PM)
[3]Bài báo: Đánh giá chất lượng tro bay khai thác tại địa phương để chế tạo các loại bê tông đặc biệt. Tác giả: Lê Xuân Chương và Nguyễn Tiến Dũng, Võ Quốc Việt, Hà Văn Thảo. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 2[51]2012. Trang: 1 đến 6. Năm 2012. (Dec 22 2014 11:38AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Máy và thiết bị sản xuất Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2018 Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Vật liệu Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2018 Sinh viên thuộc khối ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[3]Công nghệ bê tông 1; thí nghiệm Vật liệu Xây Dựng
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên chính quy các ngành X1, X2, X3, THXD.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn