Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,820,872

 Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu với thông tin về các tiêu chí, các phương án không chính xác
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Hiệu; Thành viên:  Đặng Duy Thắng
Số: Đ2012-02-32 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn