Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,797,774

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Minh Đương
Đề tài: Nghiên cứu phương php và mô hìnt ra quyết định đa mục tiêu với thông tin không đầy đủ và không chính xcc
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2018

[2]Vương Thị Hạnh
Đề tài: ncud phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu vào bài toán lựa chọn tập đoàn cây có khả năng chống chịu lửa

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2018

[3]Nguyễn Thị Hoàng Phương
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn vào hệ thống gợi ý

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[4]Phạm Hoàng Trương
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỷ thuật SVD vào hệ thống gợi ý

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[5]Phạm Vũ Bình
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm để xây dựng ứng dụng hỗ trợ chấn đoán ung thư vú

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2017

[6]Nguyễn Phúc Vinh
Đề tài: ứng dụng mạng Nơron xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán phổ tự kỷ

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2016

 2017

[7]Trần Hữu Phước
Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch

 Thạc sĩ

 ĐHBK, ĐHĐN

 2017

 2017

[8]Nguyễn Văn Hồng Quang
Đề tài: nghiên cứu và ứng dụng gis đề xây dựng mô hình 3d cho khuôn viên trường đại học ngoại ngữ

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2017

[9]Nguyễn Thị Thương
Đề tài: nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[10]Nguyễn Thị Mai Thúy
Đề tài: ứng dụng webgis xây dựng hệ thống quản lý cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà- núi chúa

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[11]Nguyễn Việt Vương
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý phòng cháy rừng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[12]Từ Tuấn Vũ
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống lựa chọn đào tạo cán bộ tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[13]Võ Xuân Lợi
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp tối ưu Pareto vào bài toán ra quyết định đa mục tiêu trong trường hợp thông tin không đầy đủ.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[14]Châu Quốc Phong
Đề tài: Ứng dụng phương pháp hỗ trở ra quyết định đa mục tiêu trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[15]Đặng Thanh Phong
Đề tài: Bài Toán Knapsack và ứng dụng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[16]Phan Thị Xuân Trang
Đề tài: nghiên cứu và xây dựng mô hình ra quyết định trên nhóm phục vụ quản lý sử dụng đất nông nghiệp

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[17]Nguyễn Trần Tiến
Đề tài:

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2015

[18]Đỗ Thị Thu Hà
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cây quyết định xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2015

[19]Lê Trung Kiên
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng Logic mờ xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Ngô Văn May
Đề tài: Ứng dụng ERP xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tại VNPT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[21]Hoàng Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định trong trường hợp thông tin không đầy đủ

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[22]Trương Văn Lâm
Đề tài: Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống sản xuất

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[23]Hồ Thị Vĩnh Thanh
Đề tài: Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán lâm ràng bệnh đau co thắt ngực

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hổ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyền rừng tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Đỗ Trường Linh
Đề tài: Ứng dụng Geoserver xây dựng bản đồ hệ sinh thái nhạy cảm khu bảo tồn Cù Lao Chàm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Phạm Hồng Quân
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng chiến lược maximin vào bài toán hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống sản xuất

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn