Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,797,854

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ sở HTTT
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 ĐH  ĐHBK
[2]Hệ hỗ trợ quyết định
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 CH  ĐHBK
[3]Lập trình.Net
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 ĐH  ĐHBK
[4]ERP và Ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 ĐH & CH  ĐHBK
[5]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 ĐH  ĐHBK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn