Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,074

 Bầu không khí tổ chức và việc đổi mới trong công việc của người lao động: nghiên cứu tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Nhat Trang.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Hong Liem, Nguyen Xuan Lan
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế về Marketing (MICA - 2018); Số: 2018;Từ->đến trang: 128 - 146;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn