Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,735,804

  - Tham gia đào tạo và tư vấn về Quản trị Chiến lược và Văn hóa tổ chức tại Công ty CP Cảng Đà Nẵng từ 2015 đến 2017.
- Tham gia đào tạo theo các chuyên đề "Văn hóa Doanh nghiệp", "Kỹ năng ra quyết định" tại Trường Cao Đẳng Điện Lực Hội An cho các lớp Quản lý cấp 3,4,5 của EVN và EVNCPC từ 2014 đến tháng 6/2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn