Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,640

 Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp: từ lý thuyết đến thực tiễn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Xuân Lãn; Thành viên:  Đinh Thị Lệ Trâm
Lê Thị Minh Hằng
Số: BN2006 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn