Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,007,303

 So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Dương Minh Quân, Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Kiên, Lê Hồng Lâm, Hà Hải Long
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng; Số: 1859-1531;Từ->đến trang: 64-69;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, năng lượng mặt trời ngày càng được quan tâm, nghiên cứu và phát triển nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hoá thạch truyền thống. Sự phát triển củakhoa học công nghệ, cụ thể là công nghệ thông tin và công nghệ vật liệu cùng với những ưu điểm nổi bật được xem là nguồn năng lượng vô tận, do đó năng lượng mặt trời hứa hẹn sẽ cạnh tranh với các nguồn năng lượng truyền thống trong tương lai gần. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, cũng có nhiều hạn chế về hiệu suất làm việc do chịu ảnh hưởng bởi yếu tố ngẫu nhiên của thời tiết, …Vì vậy để cải thiện hiệu suất làm việc của các tấm pin năng lượng mặt trời cần có các bộ biến đổi điện tử công suất tích hợp các phương pháp điều khiển bắt công suất cực đại MPPT. Bài báo này trình bày kết quả so sánh mô phỏng và thực nghiệm bộ chuyển đổi DC/DC để kiểm tra khả năng hoạt động thực tế của các thuật toán so với lý thuyết.
ABSTRACT
In recent years, solar energy is increasingly gained attention to be resesearched and developed in place of conventional fossil fuels. As an unlimited energy source, solar energy is a promising alternative resource due to the development of science and technology in the coming years. However, there are still some limitations of solar technology such as working efficiency and dependence on uncertainties like irradiation parameters and ambient temperature. Hence, electronic power converters need to be integrated with advanced control algorithms of maximum power point tracking (MPPT) to improve the efficiency of solar panel. This paper presents comparisons between experimental and simulation results of a DC/DC converter to verify the actual performance of the proposed algorithms.
[ 2019\2019m06d010_10_55_51so_sanh_mppt.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn