Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 94,707,472

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp
Ngành: Điện
 2010 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết bị điện
Ngành: Điện
 2004 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn