Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,434

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề xuất mô hình tính toán mô phỏng qui luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường điện Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Hồng Lâm. Thành viên: ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn .... Mã số: B2019-DN02-56. Năm: 2021. (Sep 15 2021 7:18PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống pin quang điện. Chủ nhiệm: GS.TS Lê Kim Hùng. Thành viên: ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn, TS Dương Minh Quân, TS Trịnh Trung Hiếu.. Mã số: B2019-DNA-11. Năm: 2021. (Sep 15 2021 7:21PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện.. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân;. Thành viên: ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn. Mã số: 52/HĐ-SKHCN. Năm: 2020. (Mar 8 2021 3:15PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc lưới điện phân phối có sự tham gia các nguồn năng lượng tái tạo. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: TS Lê Hồng Lâm, ThS Nguyễn Văn Tấn. Mã số: B2019.DNA.13. Năm: 2020. (Mar 8 2021 3:20PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều có điều khiển cho hệ thống năng lượng mặt trời.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tấn. Thành viên: GS.TS.Lê Kim Hùng TS.Dương Minh Quân. Mã số: T-2018-02-01. Năm: 2018. (Jun 10 2019 10:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn