Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,009,957

 Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Hiếu, Lê Hồng Lâm, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Việt
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: Tập 5.1 số 18;Từ->đến trang: 6-12;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc nghiên cứu về hệ thống năng lượng mặt trờiđang tập trung vào việc nâng cao hiệu suất làm việc, tuổi thọ của tấm pin.Trong quá trình hoạt động, yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suấtlàm việc, tuổi thọ đó là hiện tượng che khuất đang là chủ đề được quantâm nghiên cứu nhiều hiện nay. Hệ thống pin quang điện có thể bị chekhuất bởi các đám mây, tòa nhà, cây cối… làm đặc tính P-V xuất hiện nhiềuđiểm cực đại khiến các thuật toán bắt điểm công suất cực đại thông thườngkhông làm việc hiệu quả, dẫn đến giảm công suất đầu ra của hệ thống này.Bài báo này tập trung vào mô hình hóa đặc tính I-V và P-V của hệ thốngpin dưới điều kiện bị che khuất để từ đó phân tích đánh giá ảnh hưởng củanó đến hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đạitrong hệ thống PV dựa trên mô phỏng Matlab – Simulink@.
ABSTRACT
Currently, the research on solar power systems isfocused on improving the performance, PV panel life. In theprocess of operation, one of the factors that have seriously affectedthe performance of PV panel life is the shading that is a topic ofgreat research interest today. PV arrays get shadowed partially bypassing cloud, building, trees.etc which cause P-V characteristicsappear multi peaks, which makes conventional maximum powerpoint tracking algorithms do work not well, resulting in a decreasein the output power of this system. This paper focuses on modelingI-V and P-V characteristics of PV system under shading conditionsand analyzes its effect on performance of maximum power pointtracking algorithms based on Matlab – Simulink@ simulation.
[ 2020\2020m08d016_17_35_96.Bai_bao_Danh_gia_hieu_qua_thuat_toan....pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn