Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,009,294

 Ứng dụng cấu trúc hệ năng lượng tái tạo lai nhằm nâng cao khả năng tích hợp năng lượng mặt trời cho phụ tải sân bay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn*, Trương Thị Bích Thanh, Nguyễn Văn Thiên Sơn, Nguyễn Văn Xuân, Trương Thế Khánh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: VOL. 19, NO. 5.2,;Từ->đến trang: 73-78;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, thay thế những nguồn năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hạn chế ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, những nguồn năng lượng tái tạo này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất định như bức xạ mặt trời, nhiệt độ, sức gió,… nên khó khăn trong việc ổn định tần số và điện áp, đặc biệt đối với các phụ tải nhạy cảm như phụ tải sân bay. Nhiều giải pháp được đưa ra giúp ổn định tần số và điện áp trong đó có phương pháp sử dụng hệ thống lưu trữ. Bài báo đề xuất mô hình hệ năng lượng tái tạo lai kết hợp với hệ thống lưu trữ lai cho phụ tải sân bay, sau đó phân tích, đánh giá vai trò của hệ thống lưu trữ trong ổn định tần số ở phụ tải sân bay vận hành ở chế độ độc lập khi tích hợp thêm năng lượng mặt trời và các kết quả được mô phỏng trên phần mềm Matlab/Simulink.
ABSTRACT
Nowadays, many renewable energy sources are integrated into the power system to meet the increasing load demand as well as contribute to the replacement of conventional energy sources using fossil fuel and to the minimization of environmental pollution. However, these renewable energy sources are susceptible to uncertain factors (such as solar radiation, temperature, wind power, etc.,) making it difficult to stabilize frequency and voltage, especially for sensitive loads such as airport loads. Various solutions are offered for frequency and voltage stability including the method of using storage systems. This paper proposes the structure of hybrid renewable energy system combined with hybrid energy storage system for airport load, then analyzes and evaluates the role of the storage system in frequency stability of airport loads operating in islanded mode with solar energy integration. The results are simulated using Matlab/Simulink software.
[ 2021\2021m09d015_18_52_528.MC.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn