Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,635,397

 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều có điều khiển cho hệ thống năng lượng mặt trời.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Tấn; Thành viên:  GS.TS.Lê Kim Hùng TS.Dương Minh Quân
Số: T-2018-02-01 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài nghiên cứu, mô hình hóa và phân tích hoạt động của bộ chuyển đổi năng lượng DC/DC kết hợp với phương pháp điều khiển để đảm bảo được sự ổn định điện áp đầu ra cho phụ tải. Sau đó một mô hình mạch thực tế được tiến hành lắp đặt. Cuối cùng, kết quả thực tế sẽ được so sánh với kết quả mô phỏng để kiểm nghiệm mức độ chính xác.

Về phương diện giáo dục và đào tạo, đề tài bổ xung thêm các kết quả nghiên cứu ứng với thực tế phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam trong tương lai. Các nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng và uy tín được đề cập đến nâng cao chất lượng giảng dạy - đào tạo cũng như áp dụng vào thực tiễn. Các sinh viên tham gia nghiên cứu được hướng dẫn một cách chuyên sâu về năng lượng tái tạo từ đó ứng dụng vào mô hình thực trong đời sống. Ngoài ra, các mô hình của đề tài nghiên cứu này có thể áp dụng trong các môn học: Điện tử công suất, Năng lượng tái tạo,… giúp cho sinh viên thực hành và nghiên cứu phát triển thêm.

         Về mặt kinh tế - xã hội, năng lượng tái tạo được chú trọng nghiên cứu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của lưới điện Việt Nam trong thời gian đến. Đề tài giúp cho việc thúc đẩy kết nối nguồn năng lượng tái tạo với lưới điện trở nên dễ dàng hơn và đảm bảo tính ổn định. Các mô hình làm ra giảm bớt gánh nặng phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài về năng lượng tái tạo, có thể tạo ra những sản phẩm với giá thành thấp hơn. Việc ngày cũng góp phần lớn giảm thiếu các tác động đến môi trường, trong khi các nguồn năng lượng truyền thống ngày càng bị hạn chế.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn