Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,211

 MỘT THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI TỐC ĐỘ MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Mai*, Nguyễn Đức Huệ, Trần Văn Dũng
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 11(108).2016 QUYỂN 1;Từ->đến trang: 15-20;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Điều khiển tốc độ trong nhà máy thuỷ điện (NMTĐ) là vấn đề rất quan trọng. Đối với các NMTĐ lớn đảm nhận nhiệm vụ điều tần cho hệ thống điện.Hầu như hệ thống điều tốc của các NMTĐ sử dụng bộ điều khiển PID nên ít có khả năng thích nghi với nhiễu cũng như sự thay đổi tham số mô hình. Bài báo nêu lên một thuật toán điều khiển liên tục bền vững để tự động điều khiển tần số tổ máy cấp nguồn cho phụ tải độc lập, sử dụng số liệu của NMTĐ Srêpốk 3, xét riêng một tổ máy có công suất 110MW. Kết quả nghiên cứu được mô phỏng kiểm chứng cho thấy khả năng thích nghi với nhiễu và sự thay đổi tham số mô hình trong quá trình vận hành của bộ điều khiển SMAC tốt hơn bộ điều khiển PID kinh điển.
ABSTRACT
Speed control is an important matter in a hydropower plant. Big hydropower plants perform frequency control of power system. Most of the governors of hydropower plants have used PID controllers. So they are less robust with parameter changes in operation and noise.
In this paper, we present a new method control to make a robust speed control of the hydropower in small grids using parameters of Srepok 3 hydropower plant, considering one unit with capacity of 110MW. The simulated research results show that the SMAC control adapts to noise and parameter change in the operation better than PID controller.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn