Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,212

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lí tín hiệu số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Đại học, cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống thông tin đo lường
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2007 Đại học  ĐHĐN
[3]Điều khiển số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Đại học, Cao học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 ĐHĐN
[4]Robot công nghiệp
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Đại học, cao học  ĐHĐN
[5]Đo lường và điều khiển từ xa
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2000 Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 ĐHĐN
[6]Kỹ thuật đo lường
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Đại học  ĐHĐN
[7]Mạch điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1993 Đại học  ĐHĐN
[8]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1992 Đại học  ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn