Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,249

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Tuấn Việt Linh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ điều khiển tay máy có xét đến độ đàn hồi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Trần Nguỹen Hữu Long Nam
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển nghịch lưu đa bậc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Trần Công Đức
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng logic mờ điều khiển tua bin khí 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]Trần Văn Dũng
Đề tài: Ứng dụng điều khiển mờ điều khiển tốc độ máy phát thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Nguyễn Đức Huệ
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt thích nghi điều khiển tốc độ máy phát thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]Nguyễn Đức
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt thích nghi điều khiển kích từ máy phát thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[7]Đỗ Hoàng Ngân Mi
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi trượt cho máy phát điện sức gió DFIG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[8]Cao Thị Mỹ Lệ
Đề tài: Úng dụng bộ điều khiển mờ trượt điều khiển SVC trên đường dây 110kV

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2012

[9]Trương Vĩnh Tuấn
Đề tài: Ứng dụng điều khiển mờ - thích nghi cho thiết bị bù SVC trong hệ thống máy phát - lưới điện

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2012

[10]Nguyễn Minh Điệp
Đề tài: Ứng dụng bộ điều khiển PID thích nghi trong điều khiển lai vị trí-lực cho tay máy

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2012

[11]Nguyễn Thị Minh Thi
Đề tài: Điều khiển mờ trượt cho hệ điều khiển áp suất khí nén

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2011

[12]Võ Khánh Thoại
Đề tài: Nghiêu cứu thiết kế bộ điều khiển mờ PI cho quá trình mức chất lỏng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2011

[13]Nguyễn Nam Phương
Đề tài: Ứng dụng điều khiển trượt thích nghi để nâng cao chất lượng cánh tay máy

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2010

[14]Bùi Duy Thái
Đề tài: Ứng dụng điều khiển thích nghi mặt trượt cho điều khiển chuyển động tay máy

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2009

[15]Nguyễn Thị Mỹ Dung
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có monen quán tính thay đổi

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2009

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn