Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,126

 Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng MaiNguyễn Công Hiền
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghi Cơ Điện tử lần 2
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 45-50;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nêu lên phương pháp điều khiển kết hợp bền vững (trượt) – thích nghi (ARC- Adaptive Robust Control) để áp dụng vào điều khiển các hệ có tham số chuyển động, thích hợp cho các hệ phi tuyến hay các hệ có tham số không xác định, với mục đích xây dựng luật điều khiển để hệ đạt được sai lệch nhỏ nhất. Trên cơ sở lấy cấu trúc tay máy hai bậc tự do làm mô hình minh chứng, bộ điều khiển sẽ cho phép đánh giá một số chỉ tiêu của quá trình điều chỉnh, với phạm vi nào thì cho phép điều khiển trượt hay điều khiển thích nghi. Từ đó sẽ thấy được tính thích nghi toàn bộ hoạt động của hệ. Phần mô phỏng so sánh cho thấy sự khác biệt về chỉ tiêu chất lượng khi điều khiển để khống chế phạm vi hoạt động của tay máy.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper presents Adaptive Robust (sliding mode) Control method to apply control the variable parameters systems. This method is adapting in the nonlinear or uncertain parameters systems to make the control law to take the minimum errors in systems. The two degree of freedom of manipulator is a model for clear problem. The controller allows to estimate the control process to find the silding mode trajectory control and adaptive tracjectory control. Then we will estimate the adaptive operation in system. The simulative result compares difference of qualitative norms in control, which can constrain area moving of manipulator.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn