Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,787

 Nghiên cứu điều khiển Digitax
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Mai
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: 003-94 ; Năm hoàn thành: 1994; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu xây dựng giao thức kết nối máy tính với bộ điều khiển Digitax điều khiển động cơ đồng bộ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

Ứng dụng trong kết nối các thiết bị điều khiển số trong công nghiệp

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn