Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,036

 Nghiên cứu điều khiển SMAC cho robot
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions
Chủ nhiệm:  Chủ nghiệm; Thành viên:  PGS. TS. Đoàn Quang Vinh
Số: BK-0103 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu đưa ra thuật toán điều khiển trượt thích nghi cho robot.
Thuật toán được ứng dụng trong điều khiển robot công nghiệp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn