Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,704

 Nghiên cứu ứng dụng robot hàn tự động trong dây chuyền sản xuất khung sàn xe tải ben
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Thư ký
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  1. PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - CN2. Ths. Trần Thái Anh Âu3. TS. Trương Thị Bích Thanh4. TS. Giáp Quang Huy
Số: KC 03/11-15 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Đề tài nghiên cứu chế tạo một dây chuyền hàn mẫu ứng dụng robot tự động trong sản xuất khung sàn xe tải ben, áp dụng tại Công ty ô tô Trường Hải - Chu Lai.

Ứng dụng tại công ty ô tô Trường Hải - CHu Lai , và mở rộng ra cho các nhà máy sản xuất dùng robot

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn