Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,228

 Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp côg suất tối ưu trong xe hơi hybrid
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Mai; Thành viên:  Phan Minh Đức, Nguyễn Văn Đoài, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Lê Hòa
Số: DD2014-02-106 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài đề xuất thuật toán trượt thích nghi để điều khiển phối hợp công suất đienẹ-cơ trong xe hybrid để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng.
Không
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn