Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,256

 
Tối ưu hóa khả năng tạo cụm chồi cho nhân nhanh in vitro ở cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
Nơi đăng: Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Số: 2;Từ->đến trang: 836-840;Năm: 2013
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn