Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,160

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh lý học
Ngành: Sinh học
 2021 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Cơ sở thiết kế nhà máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Sinh học tế bào nâng cao
Ngành: Sinh học
 2020 Thạc sĩ  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ sản xuất hợp chất thứ cấp từ thực vật
Ngành: Sinh học
 2020 Thạc sĩ  Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Công nghệ tế bào thực vật
Ngành: Sinh học
 2010 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn