Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,304

[1] Giấy khen Hiệu trưởng. Năm: 2020, 2021, 2022, 2023.
[2] Bằng khen Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng. Số: 1522/QĐ-UBND. Năm: 2021.
[3] Giấy khen BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng. Số: 08/ĐTN-ĐHĐN. Năm: 2022.
[4] Bằng khen BCH Đoàn TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022". Số: 22QĐ/TĐĐN. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn