Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,847

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀO MẪU IN VITRO VÀ PHÁT SINH MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ VÀ CUỐNG LÁ CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.). Tác giả: Phạm Thị Anh Thư, Đỗ Bảo Khanh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II năm 2023. Trang: 61-64. Năm 2023. (Oct 16 2023 10:58PM)
[2]Bài báo: Isolation and screening for Streptomyces strain capable of efficient feather degradation. Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong, Nguyen Tran Huyen Anh, Nguyen Hoang Trung Hieu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: vol 21, số 8.2. Trang: 31-34. Năm 2023. (Oct 16 2023 10:53PM)
[3]Bài báo: Using Biosurfactants from Plants to Treat Chicken Feathers into a Green Oil Absorbent Material. Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan* , Nguyen Hoang Trung Hieu, Ta Ngoc Ly. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. Số: 38(2). Trang: 63-69. Năm 2022. (Jan 31 2023 11:38PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính sinh hóa rễ củ và chiết xuất từ rễ củ Đảng sâm (Codonopsis Javanica (blume) Hook. F. & Thomson) khai thác từ núi Ngọc Linh (Kon Tum). Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu*, Nguyễn Thị Phương Uyên, Võ Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Công Thương. Số: 1(1). Trang: 382-390. Năm 2022. (Jan 31 2023 11:43PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa khả năng tạo cụm chồi cho nhân nhanh in vitro ở cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.). Tác giả: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Số: 2. Trang: 836-840. Năm 2013. (Sep 16 2019 10:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhanced elevations of hypo-osmotic shock-induced cytosolic and nucleic calcium concentrations in tobacco cells by pretreatment with dimethyl sulfoxide. Authors: Hieu TH Nguyen, François Bouteau, Christian Mazars, Masaki Kuse, Tomonori Kawano. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (SCI). No: 83(2). Pages: 318-321. Year 2019. (Sep 20 2019 6:14PM)
[2]Article: Effect of different light spectra on the pigmentation of stored elephant garlic. Authors: Diego Comparini, Hieu TH Nguyen, Kota Ueda, Kyoshi Moritaka, Toshihiko Kihara, Tomonori Kawano. Journal of the Science of Food and Agriculture (SCIE). No: 98(7). Pages: 2598-2606. Year 2018. (Aug 22 2019 3:36PM)
[3]Article: Methanol induces cytosolic calcium variations, membrane depolarization and ethylene production in arabidopsis and tobacco. Authors: Daniel Tran, Aurélien Dauphin, Patrice Meimoun, Takashi Kadono, Hieu T H Nguyen,Delphine Arbelet-Bonnin, Tingting Zhao, Rafik Errakhi, Arnaud Lehner, Tomonori Kawano,François Bouteau. Annals of Botany (SCI). No: 122(5). Pages: 849-860. Year 2018. (Aug 22 2019 3:45PM)
[4]Article: The involvement of calmodulin and protein kinases in the upstream of cytosolic and nucleic calcium signaling induced by hypoosmotic shock in tobacco cells. Authors: HTH Nguyen, F Bouteau, C Mazars, M Kuse, T Kawano. Plant signaling & behavior (SCIE). No: 13(8). Pages: e1494467. Year 2018. (Sep 20 2019 6:13PM)
[5]Presentations: Superoxide-dependent positive and negative modulation of hypo-osmotically altered cytosolic and nucleic calcium ion concentrations in tobacco cells. Authors: Nguyen HTH, Sei A, Bouteau F, Mazars C, Kawano T.. International Symposium on Plant signaling and Behavior. Year 2017. (May 26 2023 10:32AM)
[6]Article: Indole-3-acetic acid-induced oxidative burst and an increase in cytosolic calcium ion concentration in rice suspension culture. Authors: Hieu T.H. Nguyen, Kenji Umemura, Tomonori Kawano. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (SCI). No: 80(8). Pages: 1546-54. Year 2016. (Aug 22 2019 3:25PM)
[7]Presentations: Preparation of suspension-cultured rice cells expressing aequorin gene, for monitoring the hormonal regulation in intracellular calcium homeostasis. Authors: Nguyen HTH, Kawano T.. The Kyushu Branch of The Society of Agricultural Meterology of Japan. Year 2015. (May 26 2023 10:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn