Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,174,637

 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀO MẪU IN VITRO VÀ PHÁT SINH MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ VÀ CUỐNG LÁ CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Anh Thư, Đỗ Bảo Khanh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II năm 2023; Số: 978-604-84-7427-0;Từ->đến trang: 61-64;Năm: 2023
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn