Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,478

 Nghiên cứu quy trình chiết xuất nước cốt đảng sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook.F.)
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Trung Hiếu; Thành viên:  Bùi Xuân Đông, Nguyễn Thị Minh Xuân, Võ Công Tuấn
Số: T2020-02-41 ; Năm hoàn thành: 2022; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu này đã thực hiện xác định đặc tính sinh hóa của rễ củ Đảng sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook. F & Thomson) cho thấy các chất dinh dưỡng của Đảng sâm gồm protein chiếm 6,4%, đường tổng (đường khử) chiếm 40,1% và lipid chiếm 0,9% tính theo chất khô. Trích ly được chiết xuất Đảng sâm sử dụng xúc tác là enzyme α-amylase ở điều kiện tối ưu: nhiệt độ 85oC trong 1.9 giờ, nồng độ enzyme là 0.5% (w/w), tỷ lệ nguyên liệu:nước là 1:8 (w/v); chiết xuất thu được có độ Brix là 2,7%, hàm lượng saponin đạt 1,54%, có hoạt tính kháng oxy hóa (bắt gốc DPPH) đạt mức 58,7%, nhưng không có tính kháng khuẩn.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn