Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiểm tra tính ổn định của hệ thống phi tuyến bằng mô hình tuyến tính với tham số bất định
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Thắng, Trần Thị Thảo, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Lê Hòa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 1;Từ->đến trang: 30-36;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn