Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Control System Sensors and Actuators
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2017 Đại học - Chương trình tiên tiến  Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Electric Circuits
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Đại học-Chương trình tiên tiến  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống điều khiển
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Điều khiển số nâng cao
Ngành: Điện
 2014 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật Mạch điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Điều khiển số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Phân tích hệ thống tuyến tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Lý thuyết mạch điện
Ngành: Điện
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
[10]Lý thuyết trường điện từ
Ngành: Điện
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn