Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Văn Cẩn
Đề tài: Điều khiển feedforward tách kênh cho hệ thống bể khử khí DA-3201 tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Đoàn Ngọc Quang
Đề tài: Chuẩn đoán lỗi động cơ điện một chiều không chổi than sử dụng bộ quan sát Luenberger

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Phan Văn Nguyên
Đề tài: Điều khiển hệ thống treo bán chủ động cho xe ô tô sử dụng mô hình 1/4 xe

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Hồ Đức Nhân
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[5]Nguyễn Bá Viễn
Đề tài: Thiết kế luật điều khiển PID cho bộ khôi phục điện áp động một pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[6]Dương Thanh Huy
Đề tài: Điều khiển bền vững hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[7]Nguyễn Trọng Hà
Đề tài: Điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt cho lò hơi ở nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp Feedforward động thích nghi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn