Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nlhoa' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,920,228

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Dương Thanh Huy
Đề tài: Điều khiển bền vững hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Nguyễn Trọng Hà
Đề tài: Điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt cho lò hơi ở nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp Feedforward động thích nghi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn