Ngô Minh Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 2956 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Minh Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/08/1965
Nơi sinh: Thanh Trì, Hà Nội
Quê quán Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ Văn; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Tại: Viện Văn học Việt Nam
Dạy CN: Văn học Việt Nam hiện đại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733328; Mobile: 0905124200
Email: minhien65@gmail.com; minhien65@ yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1987 đến 2009: Giáo viên trường THPT Trần Quí Cáp, Hội An, Quảng Nam.
- Từ năm 2009 đến nay: Giảng viên khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng câu hỏi đề thi tự luận (Văn học Việt Nam). Chủ nhiệm: Ngô Minh Hiền. Thành viên: Lê Đức LuậnCao Thị Xuân Phượng. Mã số: 12456. Năm: 2013. (Sep 3 2013 12:29AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Vận động của tùy bút Việt Nam hiện đại nhìn từ cấu trúc thể loại (Qua khảo sát tùy bút Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Võ Phiến, Băng Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường).. Chủ nhiệm: Ngô Minh Hiền. Thành viên: . Mã số: 12345. Năm: 2010. (Sep 3 2013 12:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tùy bút - một thể loại văn xuôi trữ tình tự sự của văn học Việt Nam hiện đại . Tác giả: Ngô Minh Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 – 1531. Số: 1 (42). Trang: 1-2. Năm 2011. (Sep 3 2013 1:02AM)
[2]Bài báo: Thiên nhiên - thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác giả: Ngô Minh Hiền. Tạp chí Nghiên cứu văn học, ISSN 1859 – 2856. Số: 1. Trang: 2-3. Năm 2009. (Sep 3 2013 12:56AM)
[3]Bài báo: Biểu tượng văn hoá trong văn xuôi Nguyễn Tuân. Tác giả: Ngô Minh Hiền. Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, ISSN 0866 – 8655
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2 (296). Trang: 2-3. Năm 2009.
(Sep 3 2013 12:59AM)
[4]Bài báo: Biểu tượng lửa trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tác giả: Ngô Minh Hiền. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN 1859 – 1388
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 23. Trang: 12 -13. Năm 2004.
(Sep 3 2013 12:47AM)
[5]Bài báo: Hoàng Phủ Ngọc Tường: văn hóa qua cái nhìn lịch sử. Tác giả: Ngô Minh Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866 –, 8655. Số: 3. Trang: 12-13. Năm 2004. (Sep 3 2013 12:51AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Thị Nhàn
Đề tài: Không - thời gian trong Đội Gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2013

[2]Hiền
Đề tài: Hồ Anh Thái

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]huy
Đề tài: Lý Lan

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]An
Đề tài: Nguyễn Khải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Ly
Đề tài: Nguyễn Đình Tú

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Nguyễn Khánh Hà
Đề tài: Nguyễn Việt Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[7]Lan Anh
Đề tài: Quế Hương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[8]Trần Thị Yến Minh
Đề tài: Đoàn Minh Phượng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[9]Minh
Đề tài: Sơn Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Hào
Đề tài: Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong Cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[11]Phương Thảo
Đề tài: Vi Thùy Linh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Văn học)
Ngành: Ngữ văn
 2012 Sinh viên Cử nhân Văn học, Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]Văn học Việt Nam hiện đại 1
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên Sư phạm Ngữ Văn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư pham Đà Nẵng
[3]Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên Cử nhân văn học  Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Thơ và văn xuôi Việt Nam hiện đại
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên Cử nhân văn học, Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn