Nguyễn Minh Lý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23800 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Lý
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/11/1986
Nơi sinh: Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
Quê quán Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chọn giống và di truyền cây nông nghiệp; Tại: Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Chọn giống và nhân giống cây nông nghiệp; Tại: Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev
Dạy CN: Công nghệ sinh học (Nông nghiệp- Dược liệu -Môi trường)
Lĩnh vực NC: Công nghệ nuôi cấy mô, tế bào thực vật Ứng dụng sinh học phân tử trong chọn giống
Ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84236381323 (126); Mobile: +84905083352
Email: minhlyvn24@gmail.com; nmly@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2006 - 2011: Sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp quốc gia Nga mang tên K.A. Timiryazev, Liên Bang Nga.
Từ năm 2011 - 2015: Nghiên cứu sinh trường Đại học Nông Nghiệp quốc gia Nga mang tên K.A. Timiryazev, Liên Bang Nga.
Từ 07/2015 đến nay: Giảng viên Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ 10/2017-03/2020: Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Phó Trưởng Khoa Sinh-Môi trường.
Từ 03/2020: Trưởng Khoa Sinh-Môi Trường
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quy trình tạo cây mướp đắng (Momordica charantia L.) đơn bội bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn in vitro. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Lý. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Vũ Đức Hoàng. Mã số: B2017-ĐN03-13. Năm: 2019. (Jul 10 2019 1:07PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUẨN BỊ TIÊU BẢN NHIỄM SẮC THỂ THỰC VẬT PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY NGÀNH SINH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Lý. Mã số: T2016-03-12. Năm: 2016. (Jan 7 2017 4:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.). Tác giả: Nguyễn Phúc Quân, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Minh Lý, Đinh Xuân Tú. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số: 2. Trang: 22-30. Năm 2020. (Feb 11 2020 2:53AM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITROĐẾN KHẢNĂNG PHÁT SINH PHÔI SOMA CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa(L.) Harms). Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý. TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN & GIÁO DỤC. Số: Tập 10 số 1. Trang: 1-6. Năm 2020. (Aug 17 2020 4:42PM)
[3]Bài báo: ĐỊNH DANH TỎI LÝ SƠN (Allium sativum L.) DỰA VÀO CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦ VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ. Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Mai Xuân Cường, Đinh Thị Thùy Trinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số: Tập 55(4B). Trang: 45-52. Năm 2019. (Oct 7 2019 11:48AM)
[4]Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Thị Mộng Thường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 33(02). Trang: 1-6. Năm 2019. (Feb 11 2020 3:00AM)
[5]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐYẾU TỐĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO BẠC BẰNG TRICHODERMA ASPERELLUM. Tác giả: Nguyễn Phúc Quân, Ngô Anh Thy, Nguyễn Minh Lý, Trần Công Khánh. TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC. Số: Tập 9 số 4. Trang: 14-19. Năm 2019. (Aug 17 2020 4:49PM)
[6]Bài báo: Nhân giống in vitro loài hoa lan quý hiếm huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana rolfe). Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý, Võ Châu Tuấn. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(124). Trang: 89-93. Năm 2018. (Jun 4 2018 9:26PM)
[7]Bài báo: Cải tiến quy trình tách chiết DNA từ cây ba kích (Morinda officinalis How.). Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Hoàng Khẩn. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 3. Số: 1. Trang: 504-513. Năm 2018. (Jun 4 2018 9:40PM)
[8]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT SINH CALLUS TỪ BAO PHẤN MƯỚP ĐẮNG (MOMORDICA CHARANTIA L.) IN VITRO . Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Thị Như Thảo. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Số: 12. Trang: 67-72. Năm 2017. (Dec 19 2017 5:16AM)
[9]Bài báo: Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chuyển gen kháng bệnh Sưng rễ CrrA5 vào cây Bắp cải. Tác giả: Nguyen Minh Ly, Tran Quang Dan, Doan Thi Van, Monakhos S.G., Monakhos G.F.. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Số: 1. Trang: 1116-1123. Năm 2016. (Jun 24 2016 5:32PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp “Streamdrop” trong chuẩn bị tiêu bản Nhiễm sắc thể allium ascalonicum l. Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Lê Văn Kiêm, Ngô Thị Hồng Vân, Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108). Trang: 86-89. Năm 2016. (Jan 7 2017 4:56AM)
[11]Bài báo: Tình hình ứng dụng Chỉ thị phân tử trong chọn giống Cải thảo (Brassica rapa subsp. pekinensis (Lour.) Hanelt) kháng bệnh Sưng rễ. Tác giả: Nguyễn Minh Lý. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp. Số: 4. Trang: 46-50. Năm 2016. (Feb 3 2017 2:19PM)
[12]Tham luận: Xác định gen CrrA5 kháng bệnh sưng rễ ở loài Brassica rapa. Tác giả: Nguyễn Minh Lý, S.G. Monakhos. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 309. Năm 2015. (Mar 27 2016 9:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ANTHER-DERIVED CALLUS FORMATION IN BITTER MELON
(Momordica charantia L.) AS INFLUENCED BY MICROSPORE DEVELOPMENT STAGE AND MEDIUM COMPOSITION
.
Authors: M.L. Nguyen, T.H.T. Ta, T.N.B.T. Huyen, A.V. Voronina. Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. No: Vol. 54, № 1. Pages: 140-148. Year 2019.
(Mar 11 2019 11:41PM)
[2]Article: Comparison of the antibacterial activity against Escherichia coli of silver nanoparticle produced by chemical synthesis with biosynthesis. Authors: Nguyen Phuc Quan, Tran Quoc Vinh, Kieu Thi My Yen, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Minh Ly, Tran Cong Khanh. Mater Sci Mater Rev. No: 2(2). Pages: 1-8. Year 2018. (Aug 3 2018 10:19PM)
[3]Article: The New Clubroot Resistance Locus Is Located on Chromosome A05 in Chinese Cabbage (Brassica rapa L.). Authors: M.L. Nguyen, G.F. Monakhos, R.A. Komakhin, and S.G. Monakhos
. Russian Journal of Genetics (SCIE). No: Vol. 54, No. 3. Pages: 296–304. Year 2018.
(Mar 13 2018 12:05PM)
[4]Article: A relationship between ploidy lever and the number of chloroplasts in stomatal guard cells in diploid and amphidiploid Brassica species. Authors: Monakhos S.G., Nguyen Minh Ly, Bezbozhnaya A.V, Monakhos G.F.. Agricultural biology, ISSN: 2313-4836 (Scopus). No: 5. Pages: 44-54. Year 2014. (Oct 12 2015 8:45AM)
[5]Presentations: Определение плоидности капустных растений подсчетом числа хлоропластов замыкающих клеток устьиц. Authors: Nguyen Minh Ly
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Москва: Издательство РГАУ-МСХА, ISBN: 978-5-9675
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 41-42. Year 2014.
(Oct 12 2015 7:50AM)
[6]Article: Use of biotechnology tools in Chinese cabbage breeding. Authors: Monakhos S.G., Nguyen Minh Ly. Potato and vegetables, ISSN: 0022-9148. No: 5. Pages: 35-36. Year 2014. (Oct 12 2015 8:09AM)
[7]Article: Breeding of tomato (Lycopersicon esculentum) resistant to tomato spotted wilt virus. Authors: Monakhos G.F., Nguyen Thi Loan, Nguyen Minh Ly. Vegetables of Russia, ISSN: 2072-9146. No: 3(24). Pages: 48-53. Year 2014. (Oct 12 2015 8:35AM)
[8]Presentations: Экономическое значение кофе во Вьетнаме. Authors: Нгуен Хыу Нгуен Суан, Nguyen Minh Ly
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ISBN: 978-5-9675
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 90-91. Year 2014.
(Oct 12 2015 8:41AM)
[9]Presentations: Маркер-опосредованный отбор (MAS) в селекции на устойчивость на устойчивость к киле уB. rapa. Authors: Nguyen Minh Ly. Моква: Издательство РГАУ-МСХА, ISBN: 978-5-9675. Pages: 78-79. Year 2013. (Oct 12 2015 7:40AM)
[10]Article: Breeding value of Brassica rapa L. Clubroot resistance genes and molecular markers of mapped CR loci. Authors: Monakhos S.G., Nguyen Minh Ly
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. IZVESTIA of Timiryazev Agricultural Academy. No: 6. Pages: 68-81. Year 2013. (Oct 12 2015 8:21AM)
[11]Article: Маркирование гена устойчивости к киле у капусты пекинской. Authors: Монахос, Nguyen Minh Ly. Краснодар: Просвещение-Юг, ISBN: 978-5-9391-418-0. No: 1. Pages: 44-48. Year 2012. (Oct 12 2015 7:37AM)
[12]Presentations: Разработка SCAR маркера гена устойчивости к киле у капусты пекинской (Brassica rapa ssp.pekinensis (Lour.) Rupr.). Authors: Nguyen Minh Ly. РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, ISBN: 978- 5-9675-0584-3. Pages: 58-60. Year 2011. (Oct 12 2015 7:23AM)
[13]Presentations: Конвертирование RAPD маркера гена устойчивости к киле у капусты пекинской (Brassica rapa ssp. pekinensis (Lour.) Rupr.) в SCAR маркер. Authors: Nguyen Minh Ly. Москва: МАКС Пресс, ISBN: 978-5-317-03634-8. Pages: 83-84. Year 2011. (Oct 12 2015 7:26AM)
[14]Presentations: Разработка SCAR маркера гена устойчивости к киле у капусты пекинской (Brassica rapa ssp.pekinensis (Lour.) Hanelt.). Authors: Nguyen Minh Ly, Монахос С.Г.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Москва. Pages: 35-36. Year 2011. (Oct 12 2015 7:31AM)
[15]Article: Формирование страноведческой компетентности иностранных студентов при изучении русского языка. Authors: Nguyen Minh Ly, Нгуен Хыу Нгуен Суан. Томск: Издательство ТПУ. No: III. Pages: 535-538. Year 2010. (Oct 12 2015 6:48AM)
[16]Presentations: Роль русского языка при формировании страноведческой компетентности иностранных студентов. Authors: Nguyen Minh Ly, Нгуен Хыу Нгуен Суан. Изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 978-5-9675-0441-9. Pages: 210-211. Year 2010. (Oct 12 2015 6:45AM)
[17]Presentations: Поиск и разработка молекулярных маркеров генов устойчивости к киле у капусты пекинской. Authors: Nguyen Minh Ly
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Томск: Издательство ТПУ. Pages: 308-311. Year 2010. (Oct 12 2015 6:56AM)
[18]Presentations: Кафедра русского языка как иностранного – наш общий дом. Authors: Nguyen Minh Ly, Nguyen Huu Nguyen Xuan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Издательство РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, ISBN: 978-5-9675-0327-6
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Pages: 458-460. Year 2009.
(Oct 12 2015 6:40AM)
[19]Presentations: Особенности выращивания хлопчатника во Вьетнаме. Authors: Nguyen Minh Ly, Нгуен Хыу Нгуен Суан. Издательство РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, ISBN: 978-5-9675-0327-6
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Pages: 67-69. Year 2009.
(Oct 12 2015 6:42AM)
[20]Presentations: Молекулярно – цитологический анализ расщепляющих популяций дополненных растений томата с хромосом II и XI S. Lycopersicoides /. Authors: Nguyen Minh Ly
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Издательство РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 42-43. Year 2009.
(Oct 12 2015 6:53AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất tại hội nghị khoa học dành cho sinh viên năm 2011

 Khoa học

 2011

 

 Trường đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[2] Giải ba tại hội nghị khoa học dành cho các nhà khoa học trẻ năm 2011

 Khoa học

 2011

 

 Viện công nghệ sinh học toàn Nga

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
losartankalium krka bivirkninger go losartan
[3] Giải nhì tại hội nghị khoa học dành cho sinh viên năm 2010

 Khoa học

 2010

 

 Trường đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga do thành tích học tập xuất sắc. Năm: 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2012-2013.
[2] Giải nhì cuộc thi olimpic môn di truyền. Năm: 2008.
[3] Giải nhì hội nghị khoa học bộ môn tiếng Nga dành cho người nước ngoài. Năm: 2009, 2010.
[4] Giải nhất cuộc thi olimpic tiếng Nga dành cho các sinh viên nước ngoài. Năm: 2009, 2010, 2011.
[5] Giấy khen của Ban chấp hành đoàn tại Liên Bang Nga do có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn. Năm: 2010.
[6] Được tuyên dương tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm: 2010.
[7] Giải nhì cuộc thi olimpic tiếng Nga dành cho các sinh viên nước ngoài. Năm: 2012.
[8] Giải ba cuộc thi olimpic tiếng Nga dành cho các sinh viên nước ngoài. Năm: 2013.
[9] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn