Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,603,859

 Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ lá Vối và thử nghiệm tạo bột lá vối hòa tan
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Trần Thị Thu Hiền, Phan Thị Trâm Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 19 (5.2);Từ->đến trang: 44-47;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn