Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,346

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam - giải 3

 Chưa xác định

 2010

 

 Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

[2] Hội thi Sáng tạo khoa học Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh- giải I

 Tự nhiên

 2007

 

 Hội liên hiệp kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon click free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn