Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,454,681

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Molecular Pathology
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên năm 3  Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh
[2]Cơ sở Sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 sinh viên năm 3  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Principle of Immunology
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 SV năm 2  Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh
[4]Kĩ thuật Sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên năm 4  Đại học Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng
[5]Vi sinh, Thí nghiệm Cơ sở Di truyền và Công nghệ gen
Ngành: Sinh học
 2010 Sinh viên năm 3, 4  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn