Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,649

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Invitro antibacterial activity of the fractions from Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr.et Perry against Staphylococcus aureus. Tác giả: Van Ngo Thai Bich, Thao Dao Thi Thu, Thanh Hoa Tran, Phu Tran Vinh Pham. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 21, No 6.2. Trang: 56-60. Năm 2023. (Dec 21 2023 9:34PM)
[2]Bài báo: Hoạt tính kháng khuẩn invitro của cao chiết chè Dây (Ampelopsis cantoniensis) thu hái tại Đà Nẵng trên vi khuẩn Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng da. Tác giả: Ngô Thái Bích Vân1*, Đào Thị Thu Thảo1*, Hoàng Thanh Trung2, Triệu Tuấn Anh3, Võ Dương Nguyên Sa4, Kim Văn Hùng4, Phạm Trần Vĩnh Phú5#. TNU Journal of Science and Technology. Số: 227(10). Trang: 235-242. Năm 2022. (Mar 16 2023 3:52PM)
[3]Bài báo: ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG BACILLUS VELEZENSIS BA3 VÀ THỬ NGHIỆM TRONG XỬ LÝ BÃ THẢI MÙN CƯA SAU TRỒNG NẤM. Tác giả: CHARACTERIZATION OF BACILLUS VELEZENSIS BA3 AND NOVEL APPLICATION ON SPENT MUSHROOM SAWDUST WASTE TREATMENT. Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: 1B(60B). Trang: 102-108. Năm 2022. (Mar 16 2023 3:55PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ lá Vối và thử nghiệm tạo bột lá vối hòa tan. Tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Trần Thị Thu Hiền, Phan Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 19 (5.2). Trang: 44-47. Năm 2021. (Mar 16 2023 3:49PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu phân lập và tạo dòng gen mã hóa enzyme cellulase từ vi khuẩn Bacillus subtilis. Tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Đặng Thị Châu Thu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Đà Nẵng - Tạp chí Khoa hoc Công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8 (57). Trang: 37-41. Năm 2012.
(Mar 8 2013 10:27AM)
[6]Tham luận: Tạo dòng và biểu hiện protein E7 từ Human papilloma virus typ 18, 16, 11 trong tế bào động vật CHO-K1. Tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Bùi Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Vũ Trung Kiên, Trần Lê Sơn, Hồ Huỳnh Thùy Dương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. HỘI NGHỊ TOÀN QUÔC VỀ KHOA HOC SỰ SỐNG BIO-HANOI 2010
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(May 9 2011 10:51AM)
[7]Bài báo: Nguyễn Vũ Trung Kiên, Trần Lê Sơn, Ngô Thái Bích Vân, Nguyễn Thị Nguyệt Thu và Hồ Huỳnh Thùy Dương.. Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc (các tỉnh phía Nam)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(May 9 2011 10:55AM)
[8]Bài báo: Xây dựng một số thử nghiệm sinh học để xác định khả năng gây apoptosis trên tế bào ung thư nuôi cấy in vitro. Tác giả: Tất Tố Trinh, Nguyễn Hoài Nghĩa, Trần Lê Sơn, Ngô Thái Bích Vân, Phan Duy Tân và Hồ Huỳnh Thùy Dương. Hội toàn quốc 2007 nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2007.
(May 9 2011 10:38AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigating the antibacterial mechanism of Ampelopsis cantoniensis extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus via in vitro and in silico analysis. Authors: Van Ngo Thai Bich, Tan Khanh Nguyen, Thao Dao Thi Thu, Linh Thuy ThiTran, Sa Vo Duong Nguyen, Ho Le Han, Long-Hung Dinh Pham, Trung HoangThanh, Van Hoa Duong, Tuan Anh Trieu, Manh Hung Tran & Phu Tran VinhPham. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. No: 0. Pages: 1-13. Year 2023. (Mar 16 2023 4:02PM)
[2]Article: SETTING UP RAPID DETECTION AND QUANTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN FOODS BY REALTIME PCR. Authors: Doan Ngoc SinhVan Ngo Thai Bich. Asia Pacific International Modern Sciences Congres. No: 0. Pages: 482-487. Year 2021. (Mar 16 2023 3:44PM)
[3]Article: Physiological function of phospholipase D2 in anti-tumor immunity: regulation of CD8+ T lymphocyte proliferation. Authors: Ngo TBV, Hongu T, Miura Y, Katagiri N, Ohbayashi N, Funakoshi Y* and Kanaho Y. Scientific Reports 8. No: 6283 (2018). Pages: 524. Year 2018. (Oct 17 2019 11:02PM)
[4]Article: The small G protein Arf6 expressed in keratinocytes by HGF stimulation is a regulator for skin wound healing. Authors: Miura Y*, Ngo TBV*, Furuya M, Hasegawa H, Takahashi S, Katagiri N, Hongu T, Funakoshi Y, Ohbayashi N and Kanaho Y. Scientific Reports 7. No: 46649. Year 2017. (Oct 17 2019 11:06PM)
[5]Article: NMDA Receptor-Mediated PIP5K Activation to Produce PI(4,5)P2 Is Essential for AMPA Receptor Endocytosis during LTD. Authors: Unoki T, Matsuda S, Kakegawa W, Ngo TBV, Kohda K, Suzuki A, Funakoshi Y, Hasegawa H, Yuzaki M, Kanaho Y. Neuron (Cell press). No: 73. Pages: 135-148. Year 2012. (Oct 17 2019 11:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn