Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,603,716

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Thanh Trung
Đề tài: Nghiên cứu tác động của cao chiết lá Vối  (Cleistocalyx operculatus) lên một số vi khuẩn gây nhiễm trùng thường gặp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đai học Đà Nẵng

 2022

 2022

[2]Đoàn Ngọc Sinh
Đề tài: Nghiên cứu qui trình định lượng nhanh vi khuẩn Listeria monocytogene trong thực phẩm bằng kỹ thuật realtime PCR

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đai học Đà Nẵng

 2020

 2021

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn