Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,605,304

 Hoạt tính kháng khuẩn invitro của cao chiết chè Dây (Ampelopsis cantoniensis) thu hái tại Đà Nẵng trên vi khuẩn Staphylococcus aureus phân lập từ bệnh nhân nhiễm trùng da
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thái Bích Vân1*, Đào Thị Thu Thảo1*, Hoàng Thanh Trung2, Triệu Tuấn Anh3, Võ Dương Nguyên Sa4, Kim Văn Hùng4, Phạm Trần Vĩnh Phú5#
Nơi đăng: TNU Journal of Science and Technology; Số: 227(10);Từ->đến trang: 235-242;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn